Usługi


Świadczymy usługi w dziedzinie :

* instalacji sieci
– wodociągowych
– kanalizacyjnych
– gazowych
– cieplnych

* przyłączy
– wodociągowych
– kanalizacyjnych
– gazowych

Wykonujemy:

 • ogrzewanie wodne-podłogowe
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • centralne ogrzewanie
 • sprawdzanie szczelności instalacji gazowych
 • drenażu (odwadnianie fundamentów)
 • kotły gazowe, węglowe, olejowe
 • kominki z płaszczem wodnym
 • instalacje wentylacyjne
 • instalacje solarne
 • instalacje sprężonego powietrza
 • prace ziemne minikoparką
 • centralne podlewanie ogrodowe